Lasca (Protochondrostoma genei)

Lasca (Protochondrostoma genei)